عهدی برای آرامش

عهدی برای آرامش

برای آرامش آتشنشانان خسته از حادثه پلاسکو و چهارشنبه سوری بدون آتش هم عهد شویم.
گروه ایده پردازان هما را در این کمپین همراهی کنید.

چهارشنبیسوز