تاک رزین

تاک رزین

  • تلفن : 3- 88211231
  • آدرس : میدان ونک، خیابان ملاصدرا ، خیابان شیرازی جنوبی، کوچه فلاحی، پلاک 26، واحد 2
Home Appliances LARENZA

Home Appliances LARENZA
کارفرما : تاک رزین

Home Appliances LARENZA

Home Appliances LARENZA
کارفرما : تاک رزین

Home Appliances SIRKLASS

Home Appliances SIRKLASS
کارفرما : تاک رزین

BAHMAN Investment. Co

BAHMAN Investment. Co
کارفرما : تاک رزین

BAHMAN Investment. Co

BAHMAN Investment. Co
کارفرما : تاک رزین

SAZEH PARDAZAN

SAZEH PARDAZAN
کارفرما : تاک رزین

شرکت مهندسی مشاور پارس آب تدبیر ( P. A .T )

شرکت مهندسی مشاور پارس آب تدبیر ( P. A .T )
کارفرما : تاک رزین

SAZEH PARDAZAN

SAZEH PARDAZAN
کارفرما : تاک رزین

EURO LUX

EURO LUX
کارفرما : تاک رزین

Home Appliance GIROTTI

Home Appliance GIROTTI
کارفرما : تاک رزین

.BAHMAN Securities Co

.BAHMAN Securities Co
کارفرما : تاک رزین

.BAHMAN Securities Co

.BAHMAN Securities Co
کارفرما : تاک رزین

.BAHMAN Securities Co

.BAHMAN Securities Co
کارفرما : تاک رزین

گروه ایده پردازان هما(Homa Idea Group)

گروه ایده پردازان هما(Homa Idea Group)
کارفرما : تاک رزین

گروه ایده پردازان هما(Homa Idea Group)

گروه ایده پردازان هما(Homa Idea Group)
کارفرما : تاک رزین

Tehran Ettekal Company

Tehran Ettekal Company
کارفرما : تاک رزین

Tehran Ettekal Company

Tehran Ettekal Company
کارفرما : تاک رزین

چرم نو(New Leather Company)

چرم نو(New Leather Company)
کارفرما : تاک رزین

Salino Leaher Industry

Salino Leaher Industry
کارفرما : تاک رزین

کلینیک توانبخشی باور(Bavar Rehabilitation Education Group)

کلینیک توانبخشی باور(Bavar Rehabilitation Education Group)
کارفرما : تاک رزین

توان گستر(Tavan Gostar Compay)

توان گستر(Tavan Gostar Compay)
کارفرما : تاک رزین

Limoo Company

Limoo Company
کارفرما : تاک رزین

Aharco Valves

Aharco Valves
کارفرما : تاک رزین

Zomorod Company

Zomorod Company
کارفرما : تاک رزین

ِدکتر کنعانی(Dr.M Kannani)

ِدکتر کنعانی(Dr.M Kannani)
کارفرما : تاک رزین

منیژه حیدری(Manijeh Heydari)

منیژه حیدری(Manijeh Heydari)
کارفرما : تاک رزین

Unique Cavier

Unique Cavier
کارفرما : تاک رزین

بانک مسکن(Bank Maskan)

بانک مسکن(Bank Maskan)
کارفرما : تاک رزین

بانک مسکن(Bank Maskan)

بانک مسکن(Bank Maskan)
کارفرما : تاک رزین

مرکز آموزشی نخبه پروران(Nokhbe Parvaran Company)

مرکز آموزشی نخبه پروران(Nokhbe Parvaran Company)
کارفرما : تاک رزین

Servat Afarinan Company

Servat Afarinan Company
کارفرما : تاک رزین

Servat Afarinan Company

Servat Afarinan Company
کارفرما : تاک رزین

Servat Afarinan Company

Servat Afarinan Company
کارفرما : تاک رزین

Servat Afarinan Company

Servat Afarinan Company
کارفرما : تاک رزین

موسسه نیکوکاری مهرآفرین(Mehr Afain)

موسسه نیکوکاری مهرآفرین(Mehr Afain)
کارفرما : تاک رزین

موسسه نیکوکاری مهرآفرین(Mehr Afain)

موسسه نیکوکاری مهرآفرین(Mehr Afain)
کارفرما : تاک رزین

موسسه نیکوکاری مهرآفرین(Mehr Afain)

موسسه نیکوکاری مهرآفرین(Mehr Afain)
کارفرما : تاک رزین

موسسه نیکوکاری مهرآفرین(Mehr Afain)

موسسه نیکوکاری مهرآفرین(Mehr Afain)
کارفرما : تاک رزین

بیمه پارسیان(Parsian Insurance)

بیمه پارسیان(Parsian Insurance)
کارفرما : تاک رزین

بیمه پارسیان(Parsian Insurance)

بیمه پارسیان(Parsian Insurance)
کارفرما : تاک رزین

بیمه پارسیان(Parsian Insurance)

بیمه پارسیان(Parsian Insurance)
کارفرما : تاک رزین

بیمه پارسیان(Parsian Insurance)

بیمه پارسیان(Parsian Insurance)
کارفرما : تاک رزین

بیمه پارسیان(Parsian Insurance)

بیمه پارسیان(Parsian Insurance)
کارفرما : تاک رزین

بیمه پارسیان(Parsian Insurance)

بیمه پارسیان(Parsian Insurance)
کارفرما : تاک رزین

بیمه پارسیان(Parsian Insurance)

بیمه پارسیان(Parsian Insurance)
کارفرما : تاک رزین

موسسه نیکوکاری مهرآفرین(Mehr Afain)

موسسه نیکوکاری مهرآفرین(Mehr Afain)
کارفرما : تاک رزین

Florelle Collections

Florelle Collections
کارفرما : تاک رزین

دکتر کنعانی(Dr.M Kannani)

دکتر کنعانی(Dr.M Kannani)
کارفرما : تاک رزین

شرکت داروسازی بوعلی دارو(Boali Daroo Company)

شرکت داروسازی بوعلی دارو(Boali Daroo Company)
کارفرما : تاک رزین

شرکت داروسازی بوعلی دارو(Boali Daroo Company)

شرکت داروسازی بوعلی دارو(Boali Daroo Company)
کارفرما : تاک رزین

کنتاویج(Kentawich)

کنتاویج(Kentawich)
کارفرما : تاک رزین

پارس حیان(Pars Hayan Labs)

پارس حیان(Pars Hayan Labs)
کارفرما : تاک رزین

پارس حیان(Pars Hayan Labs)

پارس حیان(Pars Hayan Labs)
کارفرما : تاک رزین

پارس حیان(Pars Hayan Labs)

پارس حیان(Pars Hayan Labs)
کارفرما : تاک رزین

پارس حیان(Pars Hayan Labs)

پارس حیان(Pars Hayan Labs)
کارفرما : تاک رزین

پارس حیان(Pars Hayan)

پارس حیان(Pars Hayan)
کارفرما : تاک رزین

پارس حیان(Pars Hayan)

پارس حیان(Pars Hayan)
کارفرما : تاک رزین

پارس حیان(Pars Hayan)

پارس حیان(Pars Hayan)
کارفرما : تاک رزین

Hookah Unique

Hookah Unique
کارفرما : تاک رزین

Hookah Unique

Hookah Unique
کارفرما : تاک رزین

موسسه نیکوکاری مهرآفرین(Mehr Afain)

موسسه نیکوکاری مهرآفرین(Mehr Afain)
کارفرما : تاک رزین

Green Company

Green Company
کارفرما : تاک رزین

SAZEH PARDAZAN

SAZEH PARDAZAN
کارفرما : تاک رزین

موسسه نیکوکاری مهرآفرین(Mehr Afain)

موسسه نیکوکاری مهرآفرین(Mehr Afain)
کارفرما : تاک رزین

موسسه نیکوکاری مهرآفرین(Mehr Afain)

موسسه نیکوکاری مهرآفرین(Mehr Afain)
کارفرما : تاک رزین

موسسه نیکوکاری مهرآفرین(Mehr Afain)

موسسه نیکوکاری مهرآفرین(Mehr Afain)
کارفرما : تاک رزین

موسسه نیکوکاری مهرآفرین(Mehr Afain)

موسسه نیکوکاری مهرآفرین(Mehr Afain)
کارفرما : تاک رزین

موسسه نیکوکاری مهرآفرین(Mehr Afain)

موسسه نیکوکاری مهرآفرین(Mehr Afain)
کارفرما : تاک رزین

موسسه نیکوکاری مهرآفرین(Mehr Afain)

موسسه نیکوکاری مهرآفرین(Mehr Afain)
کارفرما : تاک رزین

موسسه نیکوکاری مهرآفرین(Mehr Afain)

موسسه نیکوکاری مهرآفرین(Mehr Afain)
کارفرما : تاک رزین

موسسه نیکوکاری مهرآفرین(Mehr Afain)

موسسه نیکوکاری مهرآفرین(Mehr Afain)
کارفرما : تاک رزین

مهد مهر(Mahd Mehr)

مهد مهر(Mahd Mehr)
کارفرما : تاک رزین

پارس حیان(Pars Hayan)

پارس حیان(Pars Hayan)
کارفرما : تاک رزین

Safar Gasht Air Travel Agency

Safar Gasht Air Travel Agency
کارفرما : تاک رزین

Zeebas

Zeebas
کارفرما : تاک رزین

آکادمی سیوان(Sivan Academy)

آکادمی سیوان(Sivan Academy)
کارفرما : تاک رزین

Global Enterpreneurship Week

Global Enterpreneurship Week
کارفرما : تاک رزین

Global Enterpreneurship Week

Global Enterpreneurship Week
کارفرما : تاک رزین