سامانه های هوشمند نسل سوم (ISTG)

سامانه های هوشمند نسل سوم (ISTG)

  • تلفن : 88103651 - 88714355 - (88714762 داخلی 116)
  • آدرس : یوسف آباد، بین بیستم و بیست و دوم، جنب داروخانه ایرانیان، پلاک 182، طبقه 2 ، واحد 3
سامانه هوشمند نسل سوم(Intelligent Systems Of Third Generation)

سامانه هوشمند نسل سوم(Intelligent Systems Of Third Generation)
کارفرما : سامانه های هوشمند نسل سوم (ISTG)

سامانه های هوشمند نسل سوم(ISTG)

سامانه های هوشمند نسل سوم(ISTG)
کارفرما : سامانه های هوشمند نسل سوم (ISTG)