دکتر کنعانی(Dr.M Kannani)

دکتر کنعانی(Dr.M Kannani)
کارفرما : تاک رزین

گروه نرم افزاری سعید(Saeed Software Group)

گروه نرم افزاری سعید(Saeed Software Group)
کارفرما : گروه نرم افزاری سعید

لوازم خانگی روزنبرگ(Rozenberg Home Appliance)

لوازم خانگی روزنبرگ(Rozenberg Home Appliance)
کارفرما : روزنبرگ(ROZENBERG)

سامانه های هوشمند نسل سوم(ISTG)

سامانه های هوشمند نسل سوم(ISTG)
کارفرما : سامانه های هوشمند نسل سوم (ISTG)

محصولات Dino

محصولات Dino
کارفرما : محصولات Dino

شرکت رهام تجارت فرتاک(Roham Tejarat Company)

شرکت رهام تجارت فرتاک(Roham Tejarat Company)
کارفرما : شرکت رهام تجارت فرتاک

دکتر گیلانی(Dr.Gilani)

دکتر گیلانی(Dr.Gilani)
کارفرما : متخصص گوش و حلق و بینی

گروه ساختمانی آسیا(Asia Construction Group)

گروه ساختمانی آسیا(Asia Construction Group)
کارفرما : گروه ساختمانی آسیا

بیمه سامان (SAMAN Insurance)

بیمه سامان (SAMAN Insurance)
کارفرما : نمایندگی بیمه سامان

آسیا بتن(Asia Mix Company)

آسیا بتن(Asia Mix Company)
کارفرما : آسیا بتن


  • 1
  • 1